Принудительный анализ мочи нарушителя ПДД на алкоголь — вне закона

В сегодняшнем решении Палаты по делу «Р.С. против Венгрии» (жалоба № 65290/14) Европейский суд по правам человека единогласно постановил, что имело место нарушение статьи 3 (запрещение бесчеловечного или унижающего достоинство обращения) Европейской конвенции о правах человека. Дело касалось того, что заявителя заставляли сдавать анализ мочи через катетер по подозрению в том,

>> Більше

ОЦІНКА ПОТРЕБ ОРГАНІЗАЦІЙ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Місія PILnet - зробити право таким, що працює для кожного. Для цього ми залучаємо, підвищуємо можливості та надаємо підтримку всім юристам у використанні їхніх можливостей допомагати організаціям громадянського суспільства. Це стосується необхідності стати більш стабільними та ефективними в допомозі тим, хто найбільше цього потребує. Для того, щоб зробити нашу пропозицію

>> Більше