ЧЛЕНАМ НАЦІОНАЛЬНОЇ РАДИ, ЗАЦІКАВЛЕНИМ СТОРОНАМ

ЧЛЕНАМ НАЦІОНАЛЬНОЇ РАДИ

ЗАЦІКАВЛЕНИМ СТОРОНАМ

 

Про висловлення недовіри Наталії Салабай, керівнику Комісії з нагляду за розробкою заявок, ведення переговорів та реалізації програм, які здійснюються за рахунок коштів Глобального фонду для боротьби зі СНІДом туберкульозом та малярією, у зв’язку з суттєвими недоліками в її діяльності.

1 березня 2018 року відбулося засідання Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, на якому зі звітом виступила пані Наталія Салабай – голова Комісії з нагляду Національної ради.

Вважаю, що у звіті пані Наталії Салабай не знайшов відображення ряд першочергових питань наглядової діяльності, що свідчить про низький рівень нагляду, відсутність принциповості, якщо порушення порядку і правил ГФ відбуваються керівництвом Національної ради та деяких афілійованих структур.

Про це свідчать наступні факти.

 

1

Дії з ознаками корупції у Державній установі «Центр громадського здоров’я МОЗ України», одного із основних реципієнтів Глобального Фонду.

Йдеться про діяння з явними ознаками корупції на понад ніж 10 мільйонів гривень у Центрі, про що свідчать матеріали внутрішнього аудиту діяльності зазначеного центру,

У третьому кварталі 2017 року Міністерством охорони здоров’я згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.07.2017 № 47-Адм був проведений внутрішній аудит діяльності Центру за період діяльності з 01 січня 2016 року по 01 липня 2017 року.

За результатами аудиту був підготовлений АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ за результатами внутрішнього аудиту Державної установи «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» від 08.09.2017 № 13-15/06. Порушення, що висвітлені у Аудиторському звіті, стосуються, в тому числі, коштів Глобального Фонду,

Саме в цьому аудиторському звіті подається визначення діяльності Центру як такої, яка має ознаки корупції.

Слід зазначити, що перевірялась піддався лише терміну роботи Центру. Хоча Центр виконував обов’язки Основного реципієнта набагато раніше.

Відповідно до Кодексу поведінки Реципієнтів Ресурсів Глобального фонду (Code of Conduct for Recipients of Global Fund Resources):

« п.3.2.2. Реципієнти не повинні брати участі, прямо або побічно, в тому числі через агентів або інших уповноважених осіб, в корупційній, шахрайської, що перешкоджає конкуренції діяльності або примусової практиці або в практиці змови щодо Ресурсів Глобального фонду, як вони визначаються в Додатку I до цього Кодексу».

«п. 3.2.3. Крім того, реципієнти не повинні брати участі в розкраданні, крадіжці, неправомірному присвоєнні або нецільовому використанні ресурсів Глобального фонду, як вони визначаються в Додатку I до цього Кодексу».

«п. 4.1. Реципієнти і Представники реципієнта дотримуються в країнах, в яких вони ведуть справи, всіх діючих законів і правил, включаючи всі цивільні і кримінальні закони, а також оприлюднені норми, правила і політику Глобального фонду, що належать до сфери їх діяльності».

Пані Н. Салабай мала організувати розгляд зазначених дій з ознаками корупції у основного реципієнта на засіданні Комісії з нагляду, а з результатами розгляду ознайомити інших основних реципієнтів і членів Національної ради, винести це питання на засідання Національної ради, підняти питання про неприпустимість порушення Кодексу поведінки Реципієнтів Ресурсів Глобального фонду з боку Центру Громадського здоров’я МОЗ України (далі – Центр), сповістити Місцевого агента Фонду і негайно поінформувати Секретаріат Глобального фонду про факти недотримання вимог і стандартів СКК.

З часу проведення аудиту відбулося 2 засідання Національної ради – 05.10.2017 р. і 01.03.2018 року без внесення у порядок денний розгляду зазначеного питання.

ЗНАЮЧИ ще у вересні 2017 року про результати аудиту діяльності Центру, ЩО МАЮТЬ ОЗНАКИ КОРУПЦІЇ, на засіданні Національної ради 5 жовтня 2017 року Голова Національної Ради Павло Розенко особисто відхилив пропозицію члена Національної ради Ігоря Горбасенка про визнання діяльності Центру НЕЗАДОВІЛЬНОЮ. Та ще й узяв звільненого керівника центру Наталію Нізову, яка очолювала Центр у вищезгаданий період, до себе радником Віце-прем’єр-міністра, а також голосував за призначення її головою створеної надбудови – Президії Національної ради.

Пані Наталія Салабай мала додатково організувати розгляд дій голови Національної ради на засіданні Комісії з нагляду, з результатами розгляду ознайомити членів Національної ради, винести це питання на засідання Національної ради, підняти питання про неприпустиме порушення Кодексу етичної поведінки посадових осіб керівництва (Code of Ethical Conduct for Governance Officials), сповістити Місцевого агента Фонду і негайно поінформувати Секретаріат Глобального фонду про факти недотримання вимог і стандартів СКК.

Жодних документальних слідів роботи Комісії з нагляду і її керівника пані Наталії Салабай з цього приводу немає ні у членів Національної ради, ні у зацікавлених сторін.

 

2.

Щодо створення президії Національної ради, яка оперативно вирішуватиме актуальні питання, що належать до компетенції Національної ради у період між її засіданнями

Великий подив і занепокоєння викликав пункт 9 Протокольного рішення Національної ради від 05.10.2017 року, у якому було зазначено:

– «утворення президії Національної ради, яка оперативно вирішуватиме актуальні питання, що належать до компетенції Національної ради у період між її засіданнями;

-уведення до складу Національної ради посади заступника голови Національної ради – координатора президії Національної ради, який представляє експертне середовище з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, та призначення на цю позицію одного із провідних спеціалістів у цій сфері, доктора медичних наук, професора Нізової Наталії Миколаївни»;

Тобто, була створена штучна надбудова, яка фактично підамінила Національну раду з її принципами відкритого обговорення будь-якого питання і участю у прийнятті рішень всіма членами.

При цьому був порушений ряд основоположних принципів Глобального фонду.

Розділ 2, пункт 14 Керівництва і вимог по відношенню до Координаційних комітетів країн наголошує:

«Доцільно використовувати вже існуючі механізми, якщо вони відповідають кваліфікаційним критеріям для отримання фінансування».

Однак Заявку відповідно до Протокольного рішення від 5. 10.2017 року затвердили існуючою структурою Національної ради як такою, що відповідає кваліфікаційним критеріям для отримання фінансування.

Розділ 6, пункт 68 Керівництва наголошує:

«Членам Координаційного комітету, зокрема голові і його заступникам, пропонується сприяти рівноправній участі всіх членів Координаційного комітету у прийнятті рішень».

У даному випадку мало місце грубе усунення усіх зацікавлених сторін, з представників яких і складається рада, від рівноправної участі у прийнятті рішень Національною радою.

Розділ 4, пункт 47 Керівництва наголошує:

Кожен член Координаційного комітету представляє інтереси своєї виборчої групи.

Виборчої спільноти, а саме експертного середовища з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, яку в протокольному рішенні заявили для звільненого генерального директора ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» Н.М. Нізової, немає в основних документах ні Національної ради, ні Глобального фонду.

Розділ 4, пункт 49 Керівництва наголошує:

Роль і функції кожного члена Координаційного комітету повинні бути узгоджені з зацікавленими сторонами на національному рівні.

У даному випадку жодного попереднього обговорення та визначення порядку і термінів узгодження позицій заінтересованих сторін щодо нового керуючого органу, а також його керівника і членів, не відбулося.

Розділ 5, пункт 58 Керівництва наголошує:

«Необхідно виключити заміну функцій Координаційного комітету функціями комітетів або робочих груп».

У нашому випадку функції Національної ради не просто замінені, а перекреслені утворенням штучної надбудови.

Розділ 6, пункт 59 Керівництва наголошує:

«Конфлікти інтересів виникають у випадках, коли індивідуальні інтереси членів Координаційного комітету або інтереси організацій, які вони представляють, впливають або можуть вплинути на прийняття ними рішень. Припущення про існування конфлікту інтересів може нанести шкоду репутації Координаційного комітету і завадити реалізації програм, нагляд за якими вони здійснюють».

У даному випадку реально існує конфлікт інтересів штучно створеної президії Національної ради, її координатора, з інтересами членів Національної ради, який стосується демократичного права усіх членів Національної ради впливати на прийняття рішень.

Розділ 6, пункт 61 Керівництва наголошує:

«Протоколи засідань Координаційного комітету показують, що Координаційний комітет приймає процедури упередження, регулювання і пом’якшення конфліктів інтересів».

У Протокольному рішенні засідання від 05.10.2017 року ці питання не передбачені.

Щодо відповідності внутрішнім процедурам Національної ради.

Питання утворення президії відсутнє як в порядку денному, так і в проекті рішення, які були надіслані членам Національної ради раніше, тобто 28.09.2017 року.

В порушення Регламенту Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, інформаційно-аналітичні матеріали щодо обгрунтування розгляду та прийняття рішення за цим питанням не були надані членам Національної ради взагалі.

Пункт 10 Регламенту наголошує:

«У повідомленні про скликання засідання Ради або зборів заінтересованих сторін повинно зазначатися дата, час, місце, питання для обговорення (порядок денний та інформаційно-аналітичні матеріали), проект протокольного рішення, список запрошених (у разі необхідності), інформація про наявність синхронного перекладу. Повідомлення надсилається секретаріатом у письмовій формі (електронною поштою) членам Ради не пізніше як за сім робочих днів до дати проведення засідання. У разі об’єктивної неможливості завчасного надання інформаційних матеріалів для засідання Ради та значимості питань, як виключення, повідомлення надсилається секретаріатом Ради у письмовій формі (електронною поштою) не пізніше як за три повних робочі дні до дати проведення засідання. Якщо надсилання матеріалів здійснюється менше як за три повних робочих дні до дати проведення, рішення з цих питань не приймається».

Пункт 12 Регламенту наголошує:

«З основних та додаткових питань порядку денного, за якими не було забезпечено завчасне розповсюдження матеріалів, можливе лише попереднє обговорення та визначення порядку і строків узгодження позицій заінтересованих сторін».

Тобто, Національною радою можливим було лише попереднє обговорення та визначення порядку і строків узгодження позицій заінтересованих сторін.

Голосування «за» чи «проти», яке відбулося за наполяганням головуючого на засіданні П.В. Розенка, є таким, що не відповідає Регламенту Національної ради. Тобто нелегітимним і недійсним. З усіма наслідками, що витікають із цього щодо визнання будь-якого голосування недійсним.

Пані Наталія Салабай мала у цьому випадку організувати розгляд зазначених дій на засіданні Комісії з нагляду, з результатами розгляду ознайомити основних реципієнтів і членів Національної ради, винести це питання на засідання Національної ради, підняти питання про порушення Кодексу етичної поведінки посадових осіб керівництва (Code of Ethical Conduct for Governance Officials) , сповістити Місцевого агента Фонду і негайно поінформувати Секретаріат Глобального фонду про факти недотримання вимог і стандартів СКК.

Жодних документальних слідів роботи Комісії з нагляду і її керівника Н. Салабай з цього приводу немає як у членів Національної ради, так і у зацікавлених сторін.

 

3.

Щодо забезпечення регіонів України сучасними ліками проти туберкульозу з поширеною резистентністю до ліків.

П. 35. Керівництва для Координаційних комітетів країн і вимог до СКК наголошує:

Глобальний фонд встановлює для СКК такі нормативні документи в сфері нагляду: приділяти особливу увагу проблемам, які можуть вплинути на поставки лікарських засобів і обладнання.

Слід прийняти до уваги, що Україна посідає перше місце у світи по темпам розповсюдження туберкульозу з множинною стійкістю до ліків.

Питання постачання в Україну новітніх протитуберкульозних препаратів БЕДАКВІЛІНУ І ДЕЛАМАНІДУ має першочергове, ключове і надважливе значення для боротьби із таким туберкульозом.

Ці препарати країнами світу використовуються із 2010 року. З того часу до 2017 року ані МОЗ України, ані ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» і його попередник не прикладали належних зусиль для забезпечення українців цими препаратами. Після ряду незалежних журналістських розслідувань члена Національної ради Ігоря Горбасенка і звернень до світової спільноти, процес набув певної динаміки. Але, водночас ініціюються і приймаються парадоксальні рішення, які принципово суперечать основним завданням у сфері нагляду Національної ради, і мають нівелювати гостроту проблеми, а саме:

Пункт 7 Протокольного рішення Національної ради 05.10.2017 року: « Погодити пропозицію МОЗ та ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» щодо зняття питання про стан забезпечення регіонів України протитуберкульозними та АРВ-препаратами, препаратами з розгляду, рішення щодо якого було ухвалено Національною радою від 20 квітня 2010 року».

Проте питання забезпечення препаратами проти туберкульозу ставляться у порядок денний засідань Національної ради на найостанніше місце, у рубрику «різне». У порядку денному і протоколі засідання не ставиться прізвище доповідача, як це зроблено у засіданні Національної ради 03.01.2018 р. У пояснювальних матеріалах до цього питання немає жодної інформації щодо проблемних питань забезпечення БІДАКВІЛІНОМ і ДЕЛАМАНІДОМ, як і прізвища автора анонімної інформації.

Жодних дій щодо вирішення існуючої проблеми у рішеннях Національної ради не здійснюється і не планується.

– п. 5 рішення: «Різне: «взяти до відома інформацію про стан забезпечення регіонів України протитуберкульозними та АРВ-препаратами, препаратами для ЗПТ.».

«Взяти до відома» – це не реакція на велику проблему і не дієва рекомендація Уряду від консультативно-дорадчого органу при Кабінеті Міністрів України, яким є Національна рада.

Пані Наталія Салабай мала в даному випадку також організувати розгляд зазначених дій на засіданні Комісії з нагляду, з результатами розгляду ознайомити інших основних реципієнтів і членів Національної ради, винести це питання на засідання Національної ради, підняти питання про порушення Кодексу етичної поведінки посадових осіб керівництва (Code of Ethical Conduct for Governance Officials), сповістити Місцевого агента Фонду і негайно поінформувати Секретаріат Глобального фонду про факти недотримання вимог і стандартів СКК.

Як і в попередніх випадках, жодних документальних слідів роботи Комісії з нагляду і її керівника пані Наталії Салабай з цього приводу немає як у членів Національної ради, так і у зацікавлених сторін.

 

4.

ПРО ВКЛЮЧЕННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ ГРУП ПІДВИЩЕНОГО РИЗИКУ ЩОДО ТУБЕРКУЛЬОЗУ ДО СКЛАДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ РАДИ

Особливістю України є наявність більш ніж 2 мільйонів військових біженців (так званих «внутрішньо переміщених осіб») із Криму та територій Донецької та Луганської областей, де ведуться військові дії із російськими найманцями. Також є багатотисячна армія людей – учасників військових дій (Антитерористичної операції), які діяли або діють в екстремальних – психологічних, емоційних, кліматичних та іншого роду – бойових умовах.

Ці громадяни України є уразливими, основними затронутими щодо туберкульозу групами. Також, згідно із експертними висновками ВООЗ, такою уразливою, затронутою щодо туберкульозу групою є хворі на діабет.

Тому пункт 5 Протокольного рішення засідання Національної ради від 18 травня 2017 року за підписом голови Національної ради – Віце-Прем’єр-міністра, зобов’язав Міністерство охорони здоров’я в установленому порядку подати до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо внесення змін та доповнень до Положення про Національну раду та її складу відносно представників громадського сектору від зазначених категорій населення – до 30 вересня 2017 року.

Таке рішення відповідає примітці 5 Вимоги 1 Керівництва для Координаційних комітетів країн, де зазначено: «Здійснювати чітку документальну реєстрацію заходів по залученню основних порушених груп населення в розробку заявок на фінансування, включаючи групи, схильні до найбільшого ризику».

Також, всі зацікавлені сторони були вправі очікувати, що після внесення пропозицій від МОЗ України, Кабінет Міністрів максимально прискорить рішення про включення зазначених категорій до Національної ради вже до наступного засідання Національної ради.

Після засідання 18 травня 2017 року відбулося ще 2 засідання Національної ради – 05.10.2017 р. і 01.03.2018 р. На рішеннях цих засідань це питання було відсутнє. Це можна розцінити, як зневагу до людей, які потерпають від туберкульозної загрози і, в першу чергу, як ігнорування права голосу тих, хто брав і бере участь у військових діях.

Причому, у виступі (вступному слові) голови Національної ради щодо головних результатів роботи Національної ради у 2017 році, стану виконання попередніх рішень засідань, жодної уваги цьому питанню не було приділено.

Як і у попередньому випадку, голова Комісії з нагляду пані Наталія Салабай мала, як мінімум, організувати розгляд зазначеного питання на засіданні Комісії з нагляду, з результатами розгляду ознайомити членів Національної ради, винести це питання на засідання Національної ради, підняти питання про порушення Кодексу етичної поведінки посадових осіб керівництва (Code of Ethical Conduct for Governance Officials), сповістити Місцевого агента Фонду і негайно поінформувати Секретаріат Глобального фонду про факти недотримання вимог і стандартів СКК.

Жодних документальних слідів роботи Комісії з нагляду і її керівника Н. Салабай з цього приводу також немає як у членів Національної ради, так і у зацікавлених сторін.

 

5

МЕХАНІЗМ НАГЛЯДУ НАЛЕЖНИМ ЧИНОМ НЕ ПРАЦЮЄ

Нажаль, ані План нагляду Національної ради, ані план роботи Комісії з нагляду не відповідає Кваліфікаційним вимогам Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією до Координаційних механізмів країн.

Про це свідчить наступне.

  1. План нагляду Національної ради, як і план роботи Комісії з нагляду, не враховує жодного з піднятих вище питань.
  2. У Керівництві для Координаційних комітетів країн і вимог до СКК сформульовано ряд основних принципів, які Глобальний фонд постійно застосовує у своїй політиці і в своїх рішеннях. У документі визначені зобов’язання Глобального фонду підтримувати програми, які, зокрема, засновані на існуючих регіональних і національних програмах, доповнюють ці програми і узгоджені з ними… .

Вже два роки Україна не має Загальнодержавної цільової програми боротьби із туберкульозом. Остання програма закінчила дію у 2016 році. Проте на жодному засіданні Національної ради, починаючи із 2017 року, це питання не розглядалося.

Також це питання залишилось поза увагою Комісії з нагляду і її керівника. Відсутній жодний документ Комісії з нагляду, жодне звернення Керівника Комісії до включення питання до порядку денного Національної ради.

  1. Стаття 25 Розділу 3 Керівництва для Координаційних комітетів країн і вимог до СКК наголошує: «ОР юридично зобов’язані надавати СКК копії всіх повідомлень, запитів, документів, звітів та іншої переписки з Секретаріатом Глобального фонду». Ця вимога має на увазі необхідність доводити до усіх членів Національної ради без винятку копій всіх зазначених документів. Проте, ця вимога не виконується. До членів Національної ради усі ці документи не доводяться.

Проте і це питання залишається і досі поза увагою Комісії з нагляду і її керівника.

 

  1. Стаття 89 Керівництва наголошує: Необхідно відзначити, що грантові угоди юридично зобов’язують основних реципієнтів інформувати Глобальний фонд про випадки корупції або про конфлікт інтересів.

Проте, до членів Національної ради копії відповідних документів, направлених до Глобального фонду від Центру, відповідно до ст. 25 Керівництва, не доводились.

Знову ж таки, як і у попередніх випадках, голова Комісії з нагляду пані Н. Салабай мала організувати розгляд зазначеного питання на засіданні Комісії з нагляду, з результатами розгляду ознайомити членів Національної ради, винести це питання на засідання Національної ради, підняти питання про порушення Кодексу етичної поведінки посадових осіб керівництва (Code of Ethical Conduct for Governance Officials) та Кодексу поведінки Реципієнтів Ресурсів Глобального фонду з боку Центру сповістити Місцевого агента Фонду і негайно поінформувати Секретаріат Глобального фонду про факти недотримання вимог і стандартів СКК.

Жодних документальних слідів роботи Комісії з нагляду і її керівника пані Наталії Салабай з цих питань немає як у членів Національної ради, і у зацікавлених сторін.

  1. Кодекс етичної поведінки посадових осіб керівництва (Code of Ethical Conduct for Governance Officials) та прийняті Правлінням Глобального Фонду у 2012 році.
  2. Кодекс етичної поведінки членів ССМ має бути розглянутий Правлінням Глобального фонду тільки у травні 2018 року.

Проте, жодних дій і рішень щодо порушення Кодексу етичної поведінки посадових осіб керівництва і Кодексу поведінки Реципієнтів Ресурсів Глобального фонду Н. Салабай та Комісія з нагляду не приймає.

  1. 29 січня 2018 року відбулося засідання Комісії з нагляду Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції / СНІДу.

До участі у засіданні голова Комісії з нагляду пані Н. Салабай запросила Н. Нізову, колишнього генерального директора Державної установи «Центр громадського здоров’я», яка керувала Центром у період, коли внутрішній аудит Міністерства охорони здоров’я виявив дії з ознаками корупції.

Але не для того, щоб розглядати порушення Кодексу етичної поведінки посадових осіб керівництва (Code of Ethical Conduct for Governance Officials) та Кодексу поведінки Реципієнтів Ресурсів Глобального фонду з боку пані Нізової.

На засіданні Комісії з нагляду, пані Н. Салабай розглядала питання «Про дотримання етичних норм у виконанні питань та функцій Національної ради», «зокрема, звернень членів Національної ради, зокрема співголови Всеукраїнської Коаліції організацій «Зупинимо туберкульоз разом» члена Національної ради Ігоря Горбасенка та голови правління Асоціації людей, які перехворіли на туберкульоз «Сильніші за ТБ» Віктора Пилипенка до Національної ради…… із проханнями вплинути на ситуацію, яка склалася в Україні з протидії туберкульозу, від імені членів Національної ради без узгодження змісту звернень», спираючись на ще не прийнятий Глобальним фондом Кодекс етичної поведінки членів ССМ.

Таке формулювання виглядає як відверте знущання над здоровим глуздом, і викликає ряд питань.

По-перше, з ким конкретно, і згідно із якими керівними документами пані Салабай вимагає узгоджувати зміст звернень, якщо ані голова та заступники голови Національної ради, ані Комісія з нагляду відверто не реагують на наявність проблем і недотримання вимог і стандартів, викладених у «Керівництві для Координаційних комітетів країн і вимог до СКК»?

По-друге, від імені кого члени Національної ради повинні звертатися до членів Національної ради?

Що стосується звернень зазначених вище членів Національної ради до посадових осіб Глобального Фонду, партнерських, а також донорських організацій із проханням вплинути на ситуацію, яка склалася в Україні з протидії туберкульозу, то питання, які зазначені у документі під № 1, 2, 3, 4, неодноразово і безрезультатно піднімалися співголовою Всеукраїнської Коаліції організацій «Зупинимо туберкульоз разом» членом Національної ради І. Горбасенком як на засіданнях національної ради, так і у електронному листуванні із членами Національної ради.

І, за браком результату і відповідних заходів, ці питання були проаналізовані і прийняли форму незалежних журналістських розслідувань, які і були направлені до посадових осіб Глобального Фонду у відповідності до п. 88 для Координаційних комітетів країн і вимог до СКК, ряду партнерських і донорських організацій, а також до ЗМІ.

Брак результатів викликаний чи не в першу чергу персональною бездіяльністю керівника Комісії з нагляду пані Н. Салабай, відсутністю особистого реагування на факти недотримання вимог і стандартів, викладених у «Керівництві для Координаційних комітетів країн і вимог до СКК».

 

ВИСНОВКИ.

Враховуючи викладене, вважаю, що пані Наталія Салабай втратила право керувати ключовим наглядовим органом Національної ради.

Тому висловлюю пані Н. Салабай недовіру як керівнику Комісії з нагляду.

Маю зазначити, що така позиція голови Комісії з нагляду не влаштовує як організації, які послідовно наполягають на прийнятті державою рішучих заходів у боротьбі із туберкульозом, так і людей, які потерпають від туберкульозу.

Я також не можу сказати, коли члени Національної ради скажуть пані Наталії Салабай «GOODBYE, SALABAI», але, зважаючи на кричущі недоліки її діяльності, запрошую членів Національної ради приєднуватись до висловленої недовіри.

 

З повагою, Ігор Горбасенко, член Національної ради, журналіст.

Наші контакти/contacts:
Міжнародна журналістська асоціація “Здоров’я без кордонів ”
International association of journalists “Health Without Borders”
Україна, 03110, м. Київ, а/с 101
P.O. Box 101, Kyiv 03110, Ukraine
Телефон/факс (phone/fax): (+38 044) 242-23-29
E-mail: sitchen@ukr.net
http://interhealth.org.ua

 

Please follow and like us:
error