Головна > Законодавство > Замісна підтримувальна терапія: МОЗ України пропонує розширити доступ до неї

Замісна підтримувальна терапія: МОЗ України пропонує розширити доступ до неї

Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) України пропонує для публічного обговорення проект наказу МОЗ України «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 27 березня 2012 року № 200» (далі — проект наказу).

Мета прийняття документа

Розширення доступу до замісної підтримувальної терапії (далі — ЗПТ) через збільшення кількості суб’єктів надання послуг, усунення нормативних обмежень щодо впровадження ЗПТ у місцях позбавлення волі.

Підстава розроблення проекту акта

Проект наказу МОЗ України «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 27 березня 2012 року № 200» (далі — проект наказу) розроблено відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 2013 р. № 333 «Про затвердження Порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я» та згідно з пунктами 15, 17, 19, 20, 23 Плану заходів на 2019–2020 роки реалізації Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 р., затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2019 р. № 56-р.

Обґрунтування необхідності прийняття акта

Станом на 1 березня 2019 р. ЗПТ отримують 11 513 осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок застосування опіоїдів, що становить 3,8% оціночної кількості осіб, які вживають опіоїди, та 29,0% осіб, які офіційно зареєстровані зі встановленим діагнозом. У свою чергу, відповідно до міжнародних рекомендацій (ВООЗ, ЮНЕЙДС), рекомендованим є охоплення ЗПТ на менше 35% хворих, особливо для країн із високим тягарем ВІЛ/СНІДу.

Із 2017 р. препарати ЗПТ закуповуються за кошти Державного бюджету, проте для розширення програми необхідним є збільшення кількості потенційних закладів охорони здоров’я незалежно від форм власності та організаційно-правової форми й фізичних осіб — підприємців, які здійснюють діяльність із медичного обслуговування (далі — ЗОЗ та ФОП), які надають послуги ЗПТ, оскільки ЗОЗ, які на сьогодні надають зазначене лікування, є перевантаженими та вичерпали свою спроможність щодо розширення.

Так, розширення мережі надавачів послуг можливе шляхом нормативного регулювання надання ЗПТ ЗОЗ усіх форм власності та ФОП, які одержали ліцензію на право провадження господарської діяльності з медичної практики та ліцензію на провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, для чого необхідно внести зміни до Наказу МОЗ України від 27 березня 2012 р. № 200 «Про затвердження Порядку проведення замісної підтримувальної терапії хворих з опіоїдною залежністю» (далі — наказ МОЗ України № 200).

Наступною актуальною проблемою, яку вдасться вирішити завдяки внесенню змін до наказу МОЗ України № 200, є усунення бар’єрів до впровадження ЗПТ у закладах пенітенціарної системи.

Наразі чинний наказ, затверджуючи Порядок проведення ЗПТ хворих з опіоїдною залежністю, визначає, що зазначене лікування може впроваджуватися лише на базі кабінетів ЗПТ, які є спеціалізованим структурним підрозділом ЗОЗ, що створюється МОЗ Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у складі підпорядкованих їм ЗОЗ, а отже, не може надаватися у закладах пенітенціарної системи.

З метою впровадження ЗПТ у закладах пенітенціарної системи за ініціативи МОЗ України розроблено проект Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку взаємодії закладів охорони здоров’я, підрозділів та органів Національної поліції України, Національної гвардії України, територіальних органів і установ, діяльність яких скеровується Міністерством юстиції України, щодо забезпечення проведення замісної підтримувальної терапії осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів», прийняття і впровадження якого потребує також внесення змін до наказу МОЗ України № 200.

Виключення з проекту наказу положень щодо необхідності створення кабінетів ЗПТ усуне нормативні обмеження щодо впровадження ЗПТ у закладах пенітенціарної системи.

Таким чином, завдяки прийняттю нормативно-правового акта вдасться створити умови для розширення програми ЗПТ, включаючи впровадження лікування у закладах пенітенціарної системи.

Суть проекту акта

Внесення змін до акта дозволить розширити кількість суб’єктів надання послуг ЗПТ, що сприятиме розширенню доступу до програми та усуненню бар’єрів щодо організації лікування хворих із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів.

Завдяки збільшенню кількості суб’єктів надання послуг вдасться наблизити послуги до клієнтів, що позитивно вплине на розширення просторового доступу до лікування та сприятиме формуванню більшої прихильності до нього. Завдяки внесенню змін також вдасться створити умови для впровадження ЗПТ у закладах пенітенціарної системи.

Що пропонує проект наказу

Проектом наказу пропонується відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 2013 р. № 333 «Про затвердження Порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я», на виконання пунктів 15, 17, 19, 20 Плану заходів на 2019–2020 роки реалізації Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 р., затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2019 р. № 56-р та з метою розширення доступу до ЗПТ шляхом збільшення кількості суб’єктів надання послуг, усунення нормативних обмежень щодо впровадження ЗПТ у місцях позбавлення волі,

  1. Внести до Наказу Міністерства охорони здоров’я України від 27 березня 2012 р. № 200 «Про затвердження Порядку проведення замісної підтримувальної терапії хворих з опіоїдною залежністю», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 червня 2012 р. за № 889/21201, такі зміни:

1) в назві наказу та підпункті 1.1 пункту 1 слова «хворих з опіоїдною залежністю» замінити словами «осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів»;

2) підпункт 1.2 пункту 1 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 1.3–1.4 вважати відповідно підпунктами 1.2–1.3.

3) підпункт 2.2 пункту 2 виключити;

4) пункти 3 та 5 виключити.

У зв’язку з цим пункти 4–7 вважати відповідно пунктами 3–6.

  1. Затвердити зміни до Порядку проведення замісної підтримувальної терапії хворих з опіоїдною залежністю, затвердженого наказом МОЗ України від 27 березня 2012 р. № 200 (у редакції наказу МОЗ України від 17 грудня 2015 р. № 863), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 червня 2012 р. за № 889/21201, виклавши його в новій редакції, що додається.
  2. Затвердити зміни до форми первинної облікової документації № 129-1/о «Інформована згода на участь у замісній підтримувальній терапії із застосуванням препарату ________________», затвердженої наказом МОЗ України від 27 березня 2012 р. № 200, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 5 червня 2012 р. за № 889/21201, виклавши її в новій редакції, що додається.
  3. Директорату громадського здоров’я (Скіпальському А.П.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

Цей наказ набере чинності з дня його офіційного опублікування.

Куди надавати пропозиції

Зауваження та пропозиції щодо положень проекту наказу надсилати протягом п’яти днів з дня оприлюднення у письмовому або електронному вигляді на адресу: i.ivanchuk@phc.org.ua, Ірина Іванчук (тел.: +38 (097) 971-77-58), irynachybisova@gmail.com, Ірина Чибісова (тел.: (044) 253- 07- 13).

Джерело

Please follow and like us:
error
Поширити допис