Головна > Правова допомога > Перехоплення повідомлень та телефонних дзвінків адвоката: практика ЄСПЛ

Перехоплення повідомлень та телефонних дзвінків адвоката: практика ЄСПЛ

Європейський Суд з прав людини (далі – Суд) опублікував інформаційний бюлетень “Привілеї юридичної професії”  з оглядом рішень, що стосуються гарантій адвокатської діяльності у розумінні статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі – Конвенція) “Право на повагу до приватного і сімейного життя”.

Частина рішень, розглянутих у інформаційному бюлетні, стосується перехоплення повідомлень та телефонних дзвінків адвоката.

Перехоплення нотаток, якими обмінюються адвокат та клієнт

Справа: Асоціація адвокатів Бреста та Лоран проти Франції (заява № 28798/13) (Ordre des avocats de Brest and Laurent v. France (application no. 28798/13))

Заява перебуває на розгляді

Ця справа стосується обміну нотатками між заявником, який є адвокатом, та його клієнтами, які перебували під поліцейським наглядом, чекаючи результатів обговорення по своїй справі. Заявник (адвокат) вручив нотатки всім своїм клієнтам. Ці нотатки начальник конвою перехопив і прочитав перед тим, як повернути .  Заявник скаржиться на порушення його права на листування з клієнтами. Суд повідомив про скаргу французький уряд та поставив запитання сторонам відповідно до статті 8 (право на повагу до листування) Конвенції.

Прослуховування телефонних ліній юридичної фірми

Справа: Копп проти Швейцарії 25 березня 1998 року (Kopp v. Switzerland)

25 березня 1998 року

Ця справа стосується прослуховування телефонних ліній адвокатської фірми заявника за наказом федерального прокурора.

Суд постановив, що мало місце порушення статті 8 Конвенції. Суд вирішив, що заявник, як адвокат, не користувався мінімальним ступенем захисту, якого вимагає право в демократичному суспільстві. Суд зокрема зазначив, що хоча практика Швейцарського Федерального Суду встановила принцип, згідно з яким законні професійні привілеї охоплюють лише відносини між адвокатом його клієнтами, закон не чітко встановив, як, за яких умов і ким мають розмежовуватись питання, що безпосередньо стосуються специфічної роботи адвоката та питання, що відносяться до діяльності сторонньої юридичної консультації. Суд здивував той факт, що на практиці виконання завдання було доручено представнику юридичного відділу пошти без нагляду незалежним суддею, особливо з огляду на таку вразливу сферу конфіденційних відносин між адвокатом і клієнтами, яка безпосередньо стосується права на захист.

Справа: Прутеану  проти Румунії (Pruteanu v. Romania)

 3 лютого 2015 року

Ця справа стосувалася перехоплення телефонних розмов адвоката та його нездатності оскаржити законність заходу і вимагати того, щоб записи було знищено. Заявник скаржився на втручання у його право на повагу до приватного життя та листування. Суд постановив порушення статті 8 Конвенції з огляду на те, що таке втручання було непропорційним до законної мети – встановлення істини у кримінальному провадженні і, отже, у заявника не було ефективних засобів, необхідних для забезпечення законності та обмеження такого втручання, необхідних в демократичному суспільстві. Суд нагадав, зокрема, що перехоплення розмов між адвокатом і його клієнтом безумовно порушує професійну таємницю, яка є основою довірчих взаємовідносин між адвокатом та його клієнтом.

Джерело

 

Please follow and like us: